Cùng với việc tiêu diệt những loại nấm men xấu, dầu dừa cũng bảo vệ những vi khuẩn có lợi cho vùng kín

Cùng với việc tiêu diệt những loại nấm men xấu, dầu dừa cũng bảo vệ những vi khuẩn có lợi cho vùng kín