Giảm khả năng bám dính phân su

Giảm khả năng bám dính phân su